BEL ONS VOOR ONAFHANKELIJK ADVIES EN HULP: 06-827 315 56

ONE OF THE POSTS

HET LAATSTE NIEUWS

                                    BUURTBEMIDDELAARS BUURTBEMIDDELING VLAARDINGEN GECERTIFICEERD

Onlangs zijn de eerste Buurtbemiddelaars op éigen bodem afgeleverd. Trotse opmerkingen en blijde gezichten bij de certificaatuitreiking. Na jaren heeft Buurtbemiddeling Vlaardingen, dankzij Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. hebben we de trainingen verzorgd. De Buurtbemiddelaars zijn conform de landelijke richtlijnen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) getraind om (kleine) woonoverlast tegen te gaan.
“Sowieso een historisch moment. We zijn enorm blij en hebben hard gewerkt naar dit moment. Opleiding is een probleem geweest, waardoor te weinig bevoegde Buurtbemiddelaars. De opleiding was in handen van ZON Training. Ondanks alle tegenslagen hebben we de opleiding zelf te kunnen verzorgen. Dit is het eerste resultaat naar institutionele versterking, zegt Buurtbemiddeling.                                           

RECENT POSTS