06-26 25 64 65 VOOR ONAFHANKELIJKE HULP 

NIEUWS

BUURMAN REDT BEWONERS

  • ‘Hip Helpt Vlaardingen’ heeft met 36% van de totaal uitgebrachte stemmen de Vlaardingse Gouden Buur Award 2023 gewonnnen. ‘Hip Helpt Vlaardingen’ is een organisatie die met vrijwilligers zich inzet voor buurtgenoten die er alleen voor staan en biedt hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie.‘Hip Helpt Vlaardingen’ heeft met 36% van de totaal uitgebrachte stemmen de Vlaardingse Gouden Buur Award 2023 gewonnnen. ‘Hip Helpt Vlaardingen’ is een organisatie die met vrijwilligers zich inzet voor buurtgenoten die er alleen voor staan en biedt hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie..


  • De Vlaardingse Gouden Buur Award is dit jaar uitgereikt aan een collectiviteit, namelijk het Bewonersplatform Oud Ambacht, welke een bewonersinitiatief is dat zich inzet voor ontmoeting en verbinding van buurtbewoners en om gezamenlijk te werken aan een mooier buurt. Middels buurtspeelmiddagen en activiteiten voor ouderen lukt het dit bewonersplatform aardig om de sociale cohesie te vergroten, waardoor de groep buurtbewoners erg met elkaar is betrokken. De trekker van het bewonersplatform Oud Ambacht, Kees Clement beschouwt de award als de kroon op het harde en vele werk dat is verzet. Het doel dat je wil bereiken, kan volgens hem alleen door je werk met veel inzet te doen. Hij ziet de award als een stimulans om verder te werken aan het welzijn van de bewoners in zijn buurt.