06-26 25 64 65 VOOR ONAFHANKELIJKE HULP 

NIEUWS

BUURMAN REDT BEWONERS

  • De Buurtbemiddeling Vlaardingen is thans bezig te bemiddelen in Westwijk en Ambacht in tuingeschillen. Tuingeschillen vergen volgens de projectleider van Buurtbemiddeling Vlaardingen, veel inspanningen om op te lossen. Hij doet daarom een beroep op gezinnen die een tuin hebben om zich te houden aan verplichtingen die het hebben van een tuin met zich meebrengt. Zo moet volgens hem een tuin worden onderhouden en  moeten omheiningen en/of schuttingen geen overlast betekenen voor de buren. Verzorgde tuinen dragen volgens hem bij aan de leefbaarheid van de buurt en uiteraard aan het woongenot.

    Een verzorgde tuin zal zeker burenoverlast en burenruzie voorkomen


  • Buurtbemiddeling  Vlaardingen jubileert trots met 15 jaar inzet voor goed buurmanschap, tevredenheid en enthousiasme stralend. Door effectieve conflictbeheersing zijn burengeschillen omgezet in positieve relaties, met blijvende impact op nabuurschap en een veilige woon en- leefomgeving in Vlaardingen. Projectleider Milton R. King benadrukt het essentiële belang van leefbaarheidsversterking en veerkracht in wijken voor een vitale samenleving. Hij voorspelt een stad die uiteindelijk aangenaam wordt om in te wonen, werken, recreëren en te sporten. Hij hoopt daarom dat gemeentelijke bestuurders nu eindelijk het werk van de buurtbemiddelaars een warm hart zullen toedragen door tijd en geld te stoppen in de inspanningen voor goede buurmanschap. Het jubileum wordt met enthousiasme gevierd, met toekomstplannen waaronder bemiddeling in familiebetrekkingen en arbeidsgeschillen onder de naam Waterweg Mediation, als fundamenten voor een stabiele samenleving.


  • ‘Hip Helpt Vlaardingen’ heeft met 36% van de totaal uitgebrachte stemmen de Vlaardingse Gouden Buur Award 2023 gewonnnen. ‘Hip Helpt Vlaardingen’ is een organisatie die met vrijwilligers zich inzet voor buurtgenoten die er alleen voor staan en biedt hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie.‘Hip Helpt Vlaardingen’ heeft met 36% van de totaal uitgebrachte stemmen de Vlaardingse Gouden Buur Award 2023 gewonnnen. ‘Hip Helpt Vlaardingen’ is een organisatie die met vrijwilligers zich inzet voor buurtgenoten die er alleen voor staan en biedt hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie..